หนังสือเล่มโปรด My Favorite Bookปิยธิดา เทพวงค์
บรรณารักษ์

 
คู่มือการประเมินสำนักงานสีเขียว = Green Office   ผู้เขียน สยาม อรุณศรีมรกต

หนังสือเล่มนี้ ตอนแรกผู้อ่านมีความจำเป็นต้องอ่าน!!! เพื่อนำมาความรู้มาสรุปและทำนิทรรศการเรื่อง “ห้องสมุดสีเขียว” หรือในอีกชื่อหนึ่งว่า “ห้องสมุดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” แต่พออ่านไปได้สักระยะหนึ่ง ทำให้ผู้อ่านเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ว่ากำลังเผชิญหน้าและต้องเตรียมรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เพราะเราทุกคนต้องมีส่วนรวมในการจัดการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เพราะเราเป็นผู้ก่อให้เกิดมลพิษในสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งสิ้น ซึ่งหนังสือเล่มเปรียบเสมือน “กุญแจ” ที่นำเราไปสู่การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างมีหลักเกณฑ์เพื่อทำให้มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถก้าวไปสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยสีเขียว” อย่างยั่งยืนและนำมาประยุกต์ใช้สู่การพัฒนาให้เป็น “ห้องสมุดสีเขียว” ต่อไป