หนังสือเล่มโปรด My Favorite Bookพรจิตต์ หมีงาม
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

 
นพลักษณ์ : แผนที่เข้าถึงคน เข้าถึงตน

เขียนโดย : คาร์เรน เวบบ์ จากหนังสือ : Principles Of Enneagram

แปลและเรียบเรียงโดย : สันติกโร, สุมนา พิศลยบุตร, พญ.จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณและ ถวัลย์ เนียมทรัพย์

ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ครั้งแรกเมื่อไปเข้าร่วมอบรม โครงการของหอสมุดฯ เมื่อปี พ.ศ. 2555 ตอนนั้น ยังไม่แน่ใจในลักษณะของตนเองว่าเป็นคนประเภทใด และ คนอื่นๆ ในหอสมุดเป็นแบบใดกันบ้าง เริ่มรู้สึก สงสัย ว่าทำไมแต่ละคนต้องคิดหรือทำแบบนั้นๆ จนเมื่อได้ทำความเข้าใจในกระบวนการต่างๆ ที่กระบวนกรนำเข้าอบรม ทำให้ได้ทราบถึงลักษณะนิสัยของคนทั้ง 9 ประเภท แทบจะเรียกได้ว่าอย่างถ่องแท้ เพราะเป็นผู้สังเกตการณ์เข้ารับฟังการอบรมถึง 4 รุ่นด้วยกัน หนังสือเล่มนี้จึงจุดประกาย ให้สามารถมองภาพลักษณ์ของคนรอบๆ ตัวเราได้เข้าใจขึ้น เกิดการเรียนรู้ เข้าใจ ให้อภัย และ แบ่งปัน และนำมาเป็นหลักปฏิบัติในการทำงานกับคนกลุ่มมากได้อย่างไม่อึดอัด ช่วยให้ตัวเรา เข้าใจตนเอง เข้าใจลักษณะคนรอบข้าง ฝึกจิตใจตนเอง ให้มองสิ่งต่างๆ รอบตัวอย่างมีเหตุผล ระงับอารมณ์ และ ปล่อยวางเป็นบางครั้ง

หนังสือเล่มนี้ จึงเป็นเล่มแรกที่ช่วยให้เรียนรู้คนรอบข้างได้มากขึ้น และใช้เป็นเคล็ดในการทำงาน เมื่อเกิดอาการ สับสน ไม่เข้าใจ คนรอบข้าง ก็จะหันมาอ่าน และทำความเข้าใจลักษณะแต่ละคนใหม่ จนทำให้คิดได้ว่า "คน" เป็นอะไรที่ไม่มีการจบสิ้น