หนังสือเล่มโปรด My Favorite Bookทรายแก้ว ดวงมณี
บรรณารักษ์

 
"ภูฏาน : ความสุข พุทธศาสนา และลามะน้อยผู้กลับชาติมาเกิด" เรื่องและภาพ : มนทิรา จูฑะพุทธิ

ชอบอ่านหนังสือท่องเที่ยว เล่มนี้เป็นอีกเล่มที่ชื่นชอบค่ะ “ภูฏาน : ความสุข พุทธศาสนา และลามะน้อยผู้กลับชาติมาเกิด”

ดินแดนแหล่งอารยธรรมในอ้อมกอดของขุนเขาหิมาลัย

ดินแดนที่นักเดินทางให้จำกัดความว่า “น่ารัก” ที่สุดในโลก

ดินแดนเล็กๆ ซึ่งมีเนื้อที่กระจิดริดบนผืนโลก…หากเป็นจุดหมายในฝันของใครหลายคน

“ภูฏาน เป็นประเทศแรกในโลกที่ประกาศใช้นโยบายความสุขเป็นดัชนีชี้วัดการพัฒนาประเทศ ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงทฤษฎีที่สวยหรู หากเป็นวิถีชีวิตของผู้คนที่ให้คุณค่ากับการดำเนินชีวิตที่มีความสุข เพราะฉันสัมผัสได้ถึงมวลแห่งความสุขที่อยู่รายรอบ ไม่เกินจริงหากจะบอกว่า… ฉันมีความสุขทุกวันที่อยู่ที่ภูฏาน”

ภูฏาน เป็นประเทศที่พุทธศาสนาเบ่งบานกลางเทือกเขาหิมาลัยอย่างแท้จริง เพราะผู้คนมีศรัทธาอย่างแรงกล้าต่อศาสนา บรรยากาศแห่งธรรมะหลอมรวมอยู่ในจิตใจของผู้คนจนกลายเป็นวิถีแห่งการปฏิบัติ ห้องที่ต้องมีทุกบ้านนั้นจะหลังเล็กหรือหลังใหญ่คือห้องพระ และวัดก็เปรียบเสมือนบ้านที่ทุกคนต้องพึ่งพิง ทั้งในด้านการประกอบพิธีกรรมและการปฏิบัติธรรม ธงมนต์ กงล้อธรรม การเดินทางจาริกแสวงบุญ วัดวาอาราม สถูป เจดีย์ คือเอกลักษณ์อันโดดเด่นของประเทศนี้

ข้อความเหล่านี้ที่ปรากฏอยู่ในบางส่วนของหนังสือเล่มโปรดเล่มนี้ ที่ทำให้รู้สึกน่าติดตาม อยากแนะนำให้ทุกคนอ่าน เมื่ออ่านไปเรื่อยๆ จะรู้สึกถึงความเป็นอยู่อย่างพอเพียงของประเทศเล็กๆที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขของผู้คน ที่มีพุทธศาสนายึดเหนี่ยวจิตใจในการดำเนินชีวิต และที่สำคัญเป็นประเทศที่ปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ผู้อ่านอยากแนะนำให้ลองอ่านหนังสือเล่มนี้ ซึ่งมีให้บริการในห้องสมุดในมหาวิทยาลัยมหิดล แล้วจะยิ้มไปกับทุกหน้ากระดาษของเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศภูฏานค่ะ