หนังสือเล่มโปรด My Favorite Bookสุรศักดิ์ บุตรศรี
บรรณารักษ์

 
อะไรไม่จำเป็นก็ทิ้งไป โดย ซะซะกิ ฟุมิโอ

จากหนังสือ ชีวิตดีขึ้นทุกๆ ด้าน ด้วยการจัดบ้านแค่ครั้งเดียว และ 108 เวทมนต์แห่งการจัดบ้าน ของผู้แต่ง คนโด มาริเอะ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดบ้านถูกตีพิมพ์ จนก่อให้เกิดกระแสการจัดบ้านไปทั่วญี่ปุ่นและในอีกหลายประเทศ กระทั่งนิตยสารไทม์ จัดอันดับให้มาริเอะ เป็น 1 ใน 100 บุคคลผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกแล้วนั้น ในปีนี้ (2560)

หนังสือ “อะไรไม่จำเป็นก็ทิ้งไป : Way to be Minimalist” ของ ซะซะกิ ฟุมิโอ ได้นำแนวคิดแบบมินิมัลลิสม์ (Minimalist) หรือ "จุลนิยม" มาอธิบายใหม่ สำหรับการจัดบ้านและการดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย ผู้เขียนไม่ได้นิยามความหมายของคำว่ามินิมัลลิสม์ไว้อย่างชัดเจน เพียงแต่บอกถึงกระบวนการในการเป็น มินิมัลลิสม์ คือ ทิ้งของที่ไม่สำคัญ เพื่อให้ความสำคัญกับของที่มีอยู่ และ การทิ้งนั้น นับเป็น "ศิลปะ" อย่างหนึ่ง เนื้อหาของหนังสือ แบ่งออกเป็น 5 บท บทที่1 และ 2 เป็นภาพกว้างๆ ของการเริ่มเก็บสิ่งของของมนุษย์ว่า มนุษย์มีสมองที่ไม่ได้มีการพัฒนามากว่า 50,000 ปี ในขณะที่สิ่งต่างๆ รอบตัวในปัจจุบันเกิดขึ้นมากมาย เกินกว่าที่สมองของมนุษย์จะจัดการได้ ยิ่งมากยิ่งสับสน ทำให้การดำเนินชีวิตมีแต่ความยากลำบาก เสนอแนวคิดของการมีสิ่งของที่น้อยแต่สำคัญ ทำให้การจัดการเป็นไปอย่างง่ายดาย บทที่ 3 ผู้เขียน เสนอแนวทาง 55 ข้อในการทิ้งสิ่งของ และ อีก 15 ข้อเพิ่มเติม เพื่อจะทิ้งให้มากขึ้น ในบทที่ 4 และ 5 เป็นภาพของการใช้ชีวิต ที่สนุกมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นอิสระ อยู่กับปัจจุบันมากที่สุด และ ในตอนสุดท้าย เราจะพบกับคุณค่าของตัวเองได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องมีการครอบครองจากสิ่งของ หรือ ผู้คนอีกต่อไป