หนังสือเล่มโปรด My Favorite Bookสุรัสวดี ดิษฐสกุล
บรรณารักษ์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

 
อาหารสมุนไพร ในทัศนะจีน-ตะวันตก โดย วิทิต วัณนาวิบูล

เป็นหนังสือขายดี ที่พิมพ์ซ้ำมาเป็นครั้งที่ 7 แล้ว ที่ขายดีเพราะเป็นหนังสือที่อ่านเข้าใจง่าย และเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ ประโยชน์ใกล้ตัว

ถ้าจะถามว่า เคยไหม? ที่บางครั้งกินอาหารบางอย่างแล้วเรารู้สึกปกติ พออีกวันหนึ่งกินอย่างเดียวกันกลับรู้สึกอึดอัด ท้องอืดแน่น หรือ บางวันกินอาหารชนิดเดียวกันนั้น กลับมีอาการคอแห้ง กระหายน้ำ ท้องผูก บางคนอาจคิดว่าเป็นเรื่องปกติ แต่ในทางแพทย์จีนถือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความไม่ปกติในร่างกาย หรือ ที่เรียกว่า ร่างกายกำลังเสียสมดุล

ชาวจีนมีการนำปรัชญาความคิดมามองปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์ สังคม การเมือง เศรษฐกิจ การแพทย์ การดำเนินชีวิต และอื่นๆ

ปรัชญาที่นำมาอธิบายเรื่องเหล่านี้ได้คือ ปรัชญายิน-หยาง ทั้งสองด้านจะเป็นสิ่งตรงกันข้าม หรือขัดแย้งกัน แต่ในขณะเดียวกันก็อยู่ร่วมกันและเป็นหนึ่งเดียวกัน จะขาดจากกันไม่ได้ ถ้าไม่มีความเย็น ก็ไม่รู้ว่าอะไรคือความร้อน ถ้าไม่มีความร้อนเราก็ไม่รู้ว่าอะไรคือความเย็น ความเย็นและความร้อนต่างต่อสู้กันตลอดเวลา แต่ขณะเดียวกันก็อยู่ร่วมกัน ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในธรรมชาติให้ทั้งคุณและโทษ แต่เรารู้ว่าภายใต้เงื่อนไขต่างกันเมื่อไรจะเกิดโทษ และเงื่อนไขอะไรถึงจะมีประโยชน์

นี่คือปรัชญาของยิน-หยาง ซึ่งนำมาสู่การมองปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งอาหารการกิน การกินอาหาร ต้องครบหมวดหมู่ตามทัศนะของการแพทย์ตะวันตกแล้วยังจะต้องกินให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสรีระ ร่างกาย วัย ฤดูกาล และภูมิอากาศ ตามทัศนะการแพทย์ตะวันออกอีกด้วย เช่น มะระ มียินมากกว่าหยาง จึงถือว่าเป็นยิน พริกไทยมีหยางมากกว่ายิน จึงถือว่าเป็น หยาง เป็นต้น หนังสือเล่มนี้อ่านแล้วดี ทำให้เข้าใจว่า ทำไมพอฤดูหนาวพ่อแม่จึงขอบทำมันต้มน้ำขิงให้กิน พอฤดูร้อนทีไรต้องได้กินถั่วเขียวต้มน้ำตาลบ่อยๆ ไป....พูดแล้วทำให้คิดถึงวันเก่าๆที่ผ่านมานะ

ใครไม่ป่วยยกมือขึ้น ตอน ไทยแลนด์สไตล์ เขียนโดย หมอแดง หมอนัท ดิ อโรคยา

การดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเอง อาจดูเป็นเรื่องยาก แต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ การเลือกอาหารที่เรากินเข้าไป เพราะสิ่งที่ทำให้เกิดโรค ส่วนใหญ่ก็คืออาหารการกินนี่เอง เพราะความเร่งรีบ ความสะดวก ทำให้เราไม่ได้เลือกอาหารที่ถูกสุขลักษณะเท่าที่ควร การกินอาหารสำเร็จรูปที่ผ่านกระบวนการดัดแปลงมามากมาย สิ่งเหล่านั้นจะสะสมกลายเป็นตัวบ่มเชื้อโรค ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บตามมา

การกินอยู่อย่างไทยสมัยโบราณ ปลูกข้าว ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ เป็นวิถีชีวิตที่ทำให้เราสุขภาพแข็งแรง เพราะสิ่งที่เรากินเข้าไปล้วนมาจากธรรมชาติไม่มีสารพิษเจือปน กินอาหารสะดวกซื้อให้น้อยลง ออกกำลังกายอย่างพอเหมาะ นอกจากจะทำให้ไม่ป่วยแล้ว สำหรับคนที่ป่วยถ้าเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอยู่แบบนี้ได้ก็จะหายป่วยได้เช่นกัน