หนังสือเล่มโปรด My Favorite Bookธนพร เฟื่องขจร
บรรณารักษ์ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ

 
Creativity ฉลาดคิด ฉลาดสร้างสรรค์  โดย เรวัฒน์ ชำนาญ

หนังสือ Creativity ฉลาดคิด ฉลาดสร้างสรรค์ เป็นหนังสือที่อ่านแล้วทำให้รู้สึกมีแรงบันดาลใจในการฝึกฝนตนเองให้มีกระบวนการทางความคิดที่มีระบบ คิดอย่างสร้างสรรค์ และสามารถกลั่นกรองกระบวนการทางความคิด นำแนวคิดดีๆไปประยุกต์ใช้ร่วมกับความคิดของตนเองอย่างเหมาะสมเพื่อนำมาสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับตัวเองและคนรอบข้าง