หนังสือเล่มโปรด My Favorite Bookวนาพล แช่มสุขี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 
เรียนพูดภาษาอังกฤษ ด้วยตนเอง 99 สะเต็พ โดย อาจารย์ M.B.S

“เรียนพูดภาษาอังกฤษ ด้วยตนเอง 99 สะเต็พ หรือ 99 STEPS NEW ENGLISH SELF TAUGHT” เป็นหนังสือที่สามารถให้เราเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองได้ตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงระดับขั้นที่ยากที่สุด โดยเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้จะให้ผู้อ่านได้เข้าใจภาษาอังกฤษทีละสะเต๊พ เหมือนขึ้นบันได สามารถนำความรู้ที่อ่านไปใช้ได้ทุกโอกาสที่เหมาะสม ประกอบด้วยตัวอย่างของแต่ละสถานการณ์ทำให้ผู้อ่านได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น