หน้าหลัก > แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าใช้งาน Turnitin

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าใช้งาน โปรแกรม Turnitin

              Turnitin คือ โปรแกรมที่ใช้ตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล
โดยขอรับ Account ID และ Enrollment Password เพื่อใช้งานด้วยการกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้

* ชื่อ - นามสกุล  : 
สถานภาพ  : 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาระดับปริญญาโท / เอก
อาจารย์ บุคลากร
รหัสนักศึกษา   :  /
* คณะ / สถาบัน / วิทยาลัย   : 
*E-mail  :  ใช้ e-mail ของ มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้  : 
เคยใช้งาน Turnitin มาก่อนหรือไม่  :  เคย        ไม่เคย
* พิมพ์ตัวเลข  : 
 

คู่มือการเข้าใช้งาน

- อาจารย์และบุคลากร [ คลิก ]      - นักศึกษา [ คลิก ]


Quickstart guide

- Faculty and Staff [ Click ]      - Student [ Click ]สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่สนใจอบรมการใช้โปรแกรม Turnitin [ คลิก ] เพื่อลงทะเบียนเข้าอบรม


ปรับปรุง กันยายน 2559