หน้าหลัก > แบบฟอร์ม > ข้อเสอแนะ

ข้อเสนอแนะ

โปรดส่งคำแนะนำและติชม การให้บริการที่มีในหอสมุดและคลังความรุ้มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้บริการให้เป็นไปตามความต้องการ
ข้อเสนอแนะ
ต้องการคำตอบกลับสำหรับการแนะนำและติชมหรือไม่
    ต้องการ          ไม่ต้องการ


หากท่านต้องการให้หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ติดต่อกลับ โปรดระบุชื่อและที่อยู่ให้ชัดเจน
ชื่อ - สกุล 
E-mail 
หน่วยงาน 
                      
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ขอขอบพระคุณคุณทุกท่านที่ให้ข้อเสนอแนะและติชม
ปรับปรุง : ตุลาคม 29, 2553