ลงทะเบียนปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดและส่งเสริมการสมัครสมาชิก นักศึกษาใหม่ 2560

ณ ห้อง Mini Theater (โซน e-Lecture) หอสมุดกลาง หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล


คลิกวันที่ต้องการปฐมนิเทศ   
วัน เวลา ปฐมนิเทศจำนวนผู้เข้าอบรม
จันทร์ 28 ส.ค. 60 13.30-14.30 น.   24
จันทร์ 28 ส.ค. 60 15.30-16.30 น.   12
อังคาร 29 ส.ค. 60 10.30-11.30 น.   เต็ม
พุธ 30 ส.ค. 60 10.30-11.30 น.   เต็ม
พุธ 30 ส.ค. 60 13.30-14.30 น.   20
พุธ 30 ส.ค. 60 15.30-16.30 น.   -
พฤหัส 31 ส.ค. 60 10.30-11.30 น.   9
ศุกร์ 1 ก.ย. 60 13.30-14.30 น.   เต็ม
ศุกร์ 1 ก.ย. 60 15.30-16.30 น.   6
จันทร์ 4 ก.ย. 60 13.30-14.30 น.   -
จันทร์ 4 ก.ย. 60 15.30-16.30 น.   -
อังคาร 5 ก.ย. 60 10.30-11.30 น.   3
พุธ 6 ก.ย. 60 10.30-11.30 น.   4
พุธ 6 ก.ย. 60 13.30-14.30 น.   10
พุธ 6 ก.ย. 60 15.30-16.30 น.   -
พฤหัส 7 ก.ย. 60 10.30-11.30 น.   2
จันทร์ 11 ก.ย. 60 13.30-14.30 น.   -
จันทร์ 11 ก.ย. 60 15.30-16.30 น.   1
พุธ 13 ก.ย. 60 10.30-11.30 น.   -
พุธ 13 ก.ย. 60 13.30-14.30 น.   12
พุธ 13 ก.ย. 60 15.30-16.30 น.   -
วัน เวลา ปฐมนิเทศจำนวนผู้เข้าอบรม
พฤหัส 14 ก.ย. 60 10.30-11.30 น.   4
ศุกร์ 15 ก.ย. 60 13.30-14.30 น.    3
ศุกร์ 15 ก.ย. 60 15.30-16.30 น.   -
จันทร์ 18 ก.ย. 60 13.30-14.30 น.    -
จันทร์ 18 ก.ย. 60 15.30-16.30 น.   9
อังคาร 19 ก.ย. 60 10.30-11.30 น.   -
พุธ 20 ก.ย. 60 10.30-11.30 น.   9
พุธ 20 ก.ย. 60 13.30-14.30 น.   9
พุธ 20 ก.ย. 60 15.30-16.30 น.   2
พฤหัส 21 ก.ย. 60 10.30-11.30 น.   -
ศุกร์ 22 ก.ย. 60 13.30-14.30 น.   7
ศุกร์ 22 ก.ย. 60 15.30-16.30 น.   -
จันทร์ 25 ก.ย. 60 13.30-14.30 น. .   1
จันทร์ 25 ก.ย. 60 15.30-16.30 น.   -
อังคาร 26 ก.ย. 60 10.30-11.30 น.   -
พุธ 27 ก.ย. 60 10.30-11.30 น.   เต็ม
พุธ 27 ก.ย. 60 13.30-14.30 น.   3
พุธ 27 ก.ย. 60 15.30-16.30 น.   -
พฤหัส 28 ก.ย. 60 10.30-11.30 น.   -
ศุกร์ 29 ก.ย. 60 13.30-14.30 น.   -
ศุกร์ 29 ก.ย. 60 15.30-16.30 น.   -

ตรวจสอบการลงทะเบียน: * ชื่อ  * รหัสนักศึกษา 

        

  หมายเหตุ

(1) นักศึกษาเลือกลงทะเบียนได้เพียงคนละ 1 รอบ ไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาอบรมให้ติดต่อที่ ratikorn.var@mahidol.edu
      ตามวันและเวลาที่มีการอบรมเท่านั้น
(2) ผู้ที่มาช้าเกิน 15 นาที ไม่อนุญาตให้เข้าปฐมนิเทศ
(3) ผู้ที่ลงทะเบียนแต่ไม่เข้าปฐมนิเทศครบ 3 ครั้ง จะถูกตัดสิทธิการเข้าร่วมกิจกรรมนี้
(4) นักศึกษาจะได้ชั่วโมงกิจกรรมภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560