ลงทะเบียนปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดและส่งเสริมการสมัครสมาชิก นักศึกษาใหม่ 2560

วันที่คุณเลือกเข้ารับการปฐมนิเทศ คือ จันทร์ 18 ก.ย. 60 13.30-14.30 น. ณ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

* ชื่อ      * นามสกุล 

* รหัสนักศึกษา                  * คณะ / สถาบัน   

* E-mail    

  หมายเหตุ

(1) นักศึกษาเลือกลงทะเบียนได้เพียงคนละ 1 รอบ ไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาอบรมให้ติดต่อที่ ratikorn.var@mahidol.edu
      ตามวันและเวลาที่มีการอบรมเท่านั้น
(2) ผู้ที่มาช้าเกิน 15 นาที ไม่อนุญาตให้เข้าปฐมนิเทศ
(3) ผู้ที่ลงทะเบียนแต่ไม่เข้าปฐมนิเทศครบ 3 ครั้ง จะถูกตัดสิทธิการเข้าร่วมกิจกรรมนี้
(4) นักศึกษาจะได้ชั่วโมงกิจกรรมภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560

 

กลับสู่หน้าหลัก