หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > ภาพกิจกรรม

ผู้อำนวยการหอสมุดฯ ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน

เมื่อวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น. ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ นางสาวจันทรา เทพอวยพร หัวหน้าห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี และผู้แทนห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประตาป สิงหศิวานนท์ ในโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และรองศาสตราจารย์พรทิพย์ เพ็ชรมิตร ดำรงตำแหน่งรองคณบดี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ชั้น 6 สำนักงานคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

ภาพถ่าย : มนตรี เล้าหะชัย
เขียนข่าว/เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์