หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > ภาพกิจกรรม

ผู้อำนวยการหอสมุดฯ ร่วมพิธีบวงสรวงพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 8.30 น. ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมพิธีบวงสรวงและวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประดิษฐ์ สมประกิจ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสารสนเทศ เป็นประธานประกอบพิธี รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู พุกบุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี กล่าวรายงาน เมื่อประธานในพิธีเดินทางมาถึง จากนั้นศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธารา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คล้องมาลัยข้อพระกร ถวายราชสักการะ หัวหน้าโหรพราหมณ์ กล่าวบทบูชาฤกษ์ ผู้ร่วมพิธีตั้งจิตอธิษฐาน โปรยดอกไม้ เป็นอันเสร็จพิธี

ถ่ายภาพ : มนตรี เล้าหะชัย
เขียนข่าว : ศศิธร วงศ์โพธิสาร
เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์