หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > ภาพกิจกรรม

ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น. ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล นางสาวจันทรา เทพอวยพร หัวหน้าห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี และผู้แทนบุคลากรห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิง วรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ในโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องรับรองคณบดี ชั้น 17 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพถ่าย : มนตรี เล้าหะชัย
เขียนข่าว/เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์