หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > ภาพกิจกรรม

ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันครบรอบ 45 ปี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.30 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมพิธีทำบุญ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และแสดงความยินดีเนื่องในวันครบรอบ 45 ปี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพถ่าย : มนตรี เล้าหะชัย
เขียนข่าว/เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์