หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > ภาพกิจกรรม

พิธีถวายความอาลัยพ่อของแผ่นดิน

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 12.00 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ พร้อมทีมผู้บริหาร และบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมพิธีถวายความอาลัยพ่อของแผ่นดิน โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณโถงพระราชบิดา ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ภาพถ่าย : มนตรี เล้าหะชัย
เขียนข่าว/เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์