หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > ภาพกิจกรรม

ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมเป็นอาสาสมัครในกิจกรรม Mahidol volunteer

ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมเป็นอาสาสมัครในกิจกรรม Mahidol volunteer ถุงผ้าบริหารมือร่วมกับผู้บริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อมอบให้ชมรมผู้สูงอายุ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559 เวลา : 9.00น.- 12:00 น. ณ ห้องมหิดลอาสา ชั้น 1 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา หากประสงค์จะร่วมกิจกรรมสมัครได้ที่ https://goo.gl/d6vYJv

ถ่ายภาพ : มนตรี เล้าหะชัย
เขียนข่าว : ศศิธร วงศ์โพธิสาร
เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์