หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > ภาพกิจกรรม

หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าถวายเทียนและผ้าสรงน้ำ เนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าถวายเทียนพรรษาและผ้าสรงน้ำ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาซึ่งเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา ณ วัดป่าสติปัฏฐานญาณสัมปันโน ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ซึ่งมี ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นประธาน และบุคลากรหอสมุดฯ นักศึกษา บุคลากรของหน่วยงานในมหิดล พ่อค้า ประชาชน ร่วมกันถวาย เป็นเงินทั้งหมด 74,031 บาท พร้อมเครื่องไทยทาน จำนวน 29 รายการกว่า 200 ชิ้น ในพิธีท่านพระอาจารย์สิงห์โต โฆษโก เป็นประธานสงฆ์รับผ้าป่า พระสงฆ์อนุโมทนา จากนั้นทุกคนกรวดน้ำและรับพร

วันอาสาฬหบูชา หรือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมที่ตรัสรู้เป็นครั้งแรกแก่ปัญจวัคคี จึงถือได้ว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นประกาศพระพุทธศาสนาแก่ชาวโลก วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนา ซึ่งพระภิกษุสงฆ์และสามเณรจะหยุดจาริกแสวงบุญกลับเข้าวัดจำพรรษาในวัดต่างๆ เพื่อศึกษาธรรมวินัยเพิ่มเติมเป็นเวลา 3 เดือน พุทธศาสนิกชนจึงได้จัดต้นเทียนพรรษานำไปถวายวัดเพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ในวัดได้มีแสงสว่างในการศึกษาเล่าเรียน ถือเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณกาลถึงปัจจุบัน (รายชื่อผู้ร่วมบริจาค  รายการเครื่องไทยทาน)

ถ่ายภาพ : มนตรี เล้าหะชัย
เขียนข่าว : ศศิธร วงศ์โพธิสาร
เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์