หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > ภาพกิจกรรม

ตัวแทนสำนักพิมพ์ Thomson Reuters และสำนักพิมพ์ Wiley เข้าพบผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น. ตัวแทนสำนักพิมพ์ Thomson Reuters และตัวแทนสำนักพิมพ์ Wiley เข้าพบผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ และหัวหน้าห้องสมุด/คณะ/สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อร่วมพูดคุยและหารือถึงปัญหาการเข้าใช้ฐานข้อมูล พร้อมทั้งแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

ถ่ายภาพ : มนตรี เล้าหะชัย
เขียนข่าว/เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์