หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > ภาพกิจกรรม

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมจัดนิทรรศการ ในงานมหิดล-วันแม่ ประจำปี 2559

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ สำนักงานอธิการบดี ศาลายา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดงาน "มหิดล - วันแม่" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้นเป็นปีที่ 31 สำหรับในปีนี้ นับเป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ภายในงานมีการแสดงวัฒนธรรมผ้าเฉลิมพระเกียรติ, วีดิทัศน์ผู้ได้รับรางวัล "แม่ดีเด่น" ประเภทต่าง ได้แก่ "แม่สู้ชีวิต" "แม่ ๑๐๐ ปี" "แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม" "แม่จิตใส ใจสีขาว" "แม่ผู้ส่งเสริมความเป็นไทย" และ "แม่ดี-บุคลากรเด่น" เพื่อเชิดชูบทบาทของแม่ นอกจากนี้ยังมีการประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก ๔ ภาคในระดับนักเรียนนักศึกษา

ส่วนบริเวณด้านนอกห้องประชุม ได้จัดให้มีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและนิทรรศการวิชาการ ซึ่งหอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้จัดแสดงนิทรรศการในหัวข้อ "คลังหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (ebooks) : เพื่อการพัฒนาสุขภาวะของมารดาและบุตร" โดยมี ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล เป็นผู้ถวายรายงาน นอกจากนี้ยังมี การแสดงขับร้องเพลงกล่อมลูกกลุ่มชาติพันธุ์ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการวิชาการ บริการทันตกรรม ตรวจวัดภาวะโภชนาการ ตรวจมวลกระดูก เจาะเลือด - ตรวจน้ำตาลในเลือด สาธิตการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ปรึกษาโรคสตรี วัดวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย (Body Composition) ประเมินการจัดการอารมณ์และภาวะความเครียด ประเมินความจำในผู้สูงอายุ โปรแกรมประเมินความเสี่ยงโรคเบาหวาน นวดแผนไทยประยุกต์ การออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้า แจกทรายอะเบท ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย บูธงานบริการตรวจสุขภาพ ทำฟัน วัดภาวะโภชนาการ ตรวจมวลกระดูก ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย กายภาพบำบัด นวดแผนไทยประยุกต์ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ และตรวจน้ำตาลในเลือดให้กับผู้สนใจในงาน

ขอขอบคุณภาพ : ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล
ถ่ายภาพ : มนตรี เล้าหะชัย
เขียนข่าว : ศศิธร วงศ์โพธิสาร
เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์