หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > ภาพกิจกรรม

การบรรยายเพื่อการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ จากสำนักพิมพ์ Wiley

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559 เวลา 9.00 - 12.00 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นประธานกล่าวเปิดการบรรยายเพื่อการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ เรื่อง Strategies to Successful Publication in International Journals โดยมี Ms.Rosie Duffy วิทยากรจากสำนักพิมพ์ Wiley เป็นผู้บรรยาย ซึ่งมีอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ณ โถงกลางชั้น 3 อาคารเดิม หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

ถ่ายภาพ : มนตรี เล้าหะชัย
เขียนข่าว/เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์