หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > ภาพกิจกรรม

หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดโครงการรักการอ่านส่งเสริมการเรียนรู้ฯ ทอดผ้าป่าหนังสือสู่ชุมชนศาลายากว่า 2,000 เล่ม

เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 -12.00 น. หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการรักการอ่านส่งเสริมการเรียนรู้สู่ชุมชนศาลายา ครั้งที่ 1/2559 ด้วยกิจกรรมทอดผ้าป่าหนังสือบริจาคแก่ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) เพื่อจัดตั้งห้องสมุดช่างสิบหมู่ (วิทยาลัยในวัง) ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างนิสัยรักการอ่านให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยมีนายอังกุร สุ่นกุล นายอำเภอพุทธมณฑล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี นายวุฒิศักดิ์ ศรีเสนาเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) กล่าวรายงาน ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ นำกล่าวคำถวายผ้าป่า ซึ่งมีรองเจ้าอาวาสวัดมงคลประชาราม เป็นคณะกรรมการฝ่ายสงฆ์ จากนั้นผู้ร่วมพิธีถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกเป็นอันเสร็จพิธี

ถ่ายภาพ : มนตรี เล้าหะชัย
เขียนข่าว : ศศิธร วงศ์โพธิสาร
เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์