หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > ภาพกิจกรรม

ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 22 ปี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล

ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 22 ปี เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 6.30 น. โดยมี รองศาสตราจารย์สุกรี เจริญสุข คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ให้การต้อนรับ ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ถ่ายภาพ : มนตรี เล้าหะชัย
เขียนข่าว/เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์