หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > ภาพกิจกรรม

ผู้บริหาร บุคลากร สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เยี่ยมชมหอสมุดและคลังความรู้ฯ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุพดี ชัยสุขสันต์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ในโอกาสนำบุคลากรสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เข้าศึกษาดูงานด้านการดำเนินงานห้องสมุด เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบบริหารจัดการ หอสมุดและคลังความรู้ฯ ณ อาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ จากนั้น เยี่ยมชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี นางสาวเพชรดา ฐิติยาภรณ์ หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ เป็นผู้นำชม ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ม.มหิดล ศาลายา

ภาพถ่าย : มนตรี เล้าหะชัย
เขียนข่าว/เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์