หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > ภาพกิจกรรม

อาจารย์และนักศึกษาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติเยี่ยมชมหอสมุดและคลังความรู้ฯ

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.30-15.00 น. รศ.ดร.นวรัตน์ สุวรรณผ่อง ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ผู้ดูแลหลักสูตรมหาบัณฑิต และนักศึกษาชาวไทยและต่างชาติ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ จำนวนกว่า 70 คน เยี่ยมชมหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีนางกัญจนพร ทับทิมเทศ หัวหน้าหอสมุดกลาง ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ เริ่มด้วยการนำเสนอวิดิทัศน์เกี่ยวกับห้องสมุด จากนั้นได้นำชมจุดให้บริการต่างๆ ภายในอาคาร

ถ่ายภาพ : มนตรี เล้าหะชัย
เขียนข่าว : ศศิธร วงศ์โพธิสาร
เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์