หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > ภาพกิจกรรม

หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดงาน 'ศาลายาวิถี' เนื่องในโอกาสวันมหิดล 24 กันยายน 2559

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบรางวัลประกวดภาพถ่ายโครงการประกวดภาพชุด “ศาลายาวิถี” (Salaya Life) ภายใต้ชื่องาน "ศาลายาวิถี" สัมผัสสีสันและลมหายใจแห่งศาลายา ณ ห้องนิทรรศการ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในการมอบรางวัล และ ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการ หอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน จากนั้นประธานและแขกผู้มีเกียรติประกอบด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้นำชุมชนรอบมหาวิทยาลัย ร่วมทำพิธีเปิดและเดินชมนิทรรศการแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับศาลายาซึ่งมีทั้งหมด 3 ส่วนคือ นิทรรศการ "ใต้ร่มพระบารมี สู่ผืนดินศาลายา ปลูกปัญญาของแผ่นดิน" ภาพชุดจากการโครงการประกวดภาพถ่าย "ศาลายาวิถี" (Salaya Life) และโครงการพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับชุมชน

โครงการประกวดภาพชุด “ศาลายาวิถี” (Salaya Life) จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวมหิดล ทั้งนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป ได้ร่วมบันทึกภาพที่แสดงถึงสีสัน บรรยากาศ วิถีชีวิต ที่ศาลายา ครอบคลุมพื้นที่ทั้งในมหาวิทยาลัยมหิดล และบริเวณชุมชนโดยรอบ ในการจัดประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภทได้แก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล และบุคคลทั่วไป โดยมีเงินรางวัลมูลค่ากว่า 126,000 บาท ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในประเภทบุคคลทั่วไปคือ นางสาวพรรณราย เกกีงาม จากผลงานชุด "วิถีชีวิตเรียบง่ายที่คลองมหาสวัสดิ์" และรางวัลชนะเลิศประเภทนักศึกษา ได้แก่ นายศิริพงศา โจโฉ จากผลงานชุด "การเดินทาง" และนิทรรศการ "ศาลายา 35"

นอกจากนี้ งาน "ศาลายาวิถี" ยังจัดขึ้นเนื่องในโอกาส วันมหิดล 24 กันยายน Mahidol Day of Service และยังเปิดให้เข้าชมนิทรรศการได้ในเวลาราชการ ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2559 หากประสงค์เข้าชมเป็นหมู่คณะ หรือในเวลาอืน สามารถติดต่อได้ที่ งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ฝ่ายจดเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้ฯ โทร. 02-849-4541 หรือ 087-444-9537

ชมผลงานผู้เข้าร่วมประกวดและขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงาน "ศาลายาวิถี" สัมผัสสีสันและลมหายใจแห่งศาลายา

ถ่ายภาพ : มนตรี เล้าหะชัย
ข้อมูลข่าว : ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
เขียนข่าว : ศศิธร วงศ์โพธิสาร
เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์