หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > รายงานประจำปี

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยอาเซียน Asean University Network Inter-Library Online (AUNILO) ประจำปี 2016

ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยอาเซียน Asean University Network Inter-Library Online (AUNILO) ครั้งที่ 12 ประจำปี 2016 ซึ่งเป็นเครือข่ายย่อยของ ASEAN University Network (AUN) ณ Universiti Brunei Darussalam Library, Brunei Darussalam ระหว่างวันที่ 23-26 พฤษภาคม 2559 ภายใต้หัวข้อ “Enhancing Electronic Resources Capacity in Libraries : Addressing Trends, Issues and Challenges” โดยมีสมาชิกห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียนกว่า 20 แห่ง จาก 10 ประเทศเข้าร่วม สำหรับการประชุมครั้งนี้เน้นประเด็นหลักในการหาแนวทางของการวัดความคุ้มค่าของการบอกรับ และวิธีการวัดสถิติการใช้งานของทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ การประชุมในปีหน้านี้ หอสมุดและคลังความรู้ฯ จะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม AUNILO Meeting ครั้งที่ 13 ประจำปี 2017 ภายใต้ Theme - Library Role to Support 21st Century Learning Skills ซึ่งจะมีขึ้นในเดือน พฤษภาคม ปี 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ขอขอบคุณภาพถ่าย : ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล
เขียนข่าว : ศศิธร วงศ์โพธิสาร
เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์