หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > ภาพกิจกรรม

หอสมุดและคลังความรู้ฯ มอบเงินสนับสนุนร่วมออกโรงทานงานกฐินสามัคคี

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ มอบเงินสนับสนุนร่วมออกโรงทาน จำนวน 10,000 บาท (ผู้อำนวยการหอสมุดฯ ร่วมบริจาค 2,000 บาท บุคลากรหอสมุดฯ ร่วมบริจาค 8,000 บาท) พร้อมข้าวสาร อาหารแห้ง ให้กับผู้แทนกลุ่มเพื่อนพุทธฯ มหิดล ชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสนับสนุนการออกโรงทาน งานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่ามณีกาญจน์ ถ.บางม่วง - บางคูลัด (สาย1) ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559 และคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำน้ำสมุนไพร ได้แก่ น้ำลำใย และน้ำดอกอัญชัน ร่วมออกโรงทานครั้งนี้ด้วย

ข้อมูลข่าว : โกมล คงมั่นกตเวที ปิยธิดา เทพวงค์
ภาพถ่าย : ศกล มงคลเนตร์ มนตรี เล้าหะชัย
เขียนข่าว/เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์