หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > ภาพกิจกรรม

บุคลากรหอสมุดฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันมหิดล”

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 เวลา 7.15 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันมหิดล” เพื่อรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

นอกจากนี้ ผู้แทนจากห้องสมุดคณะ สถาบัน ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ตามที่คณะ สถาบัน ต่างๆ จัดขึ้นได้แก่ นางสาวปิยะรัตน์
กุลอัก ผู้แทนห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ และนางสาวจันทรา เทพอวยพร หัวหน้าห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี นำบุคลากรร่วมพิธีวางพวงมาลา
ถวายราชสักการะ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ถ่ายภาพ : มนตรี เล้าหะชัย  เจนจิรา โกมารกุล ณ นคร  ปัญจธร เตชวณิชย์พงศ์
เขียนข่าว/เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์