หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > ภาพกิจกรรม

นักศึกษาชาวจีน เยี่ยมชมหอสมุดและคลังความรู้ฯ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. นางกาญจน์ศิริ พูนทอง หัวหน้าห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมฯ นำนักศึกษาชาวจีน และทาง Yunnan Minzu University, China ซึ่งเป็นโครงการการจัดการเรียนการสอนภาษา-วัฒนธรรมไทย เน้นการแปลไทย-จีน สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล จำนวน 24 คน เยี่ยมชมหอสมุดและคลังความรู้ฯ โดยมี นางกัญจนพร ทับทิมเทศ หัวหน้าหอสมุดกลาง เป็นผู้นำชม ณ อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

ถ่ายภาพ : มนตรี เล้าหะชัย
เขียนข่าว/เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์