หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > รายงานประจำปี

ภาพข่าวกิจกรรม

เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00-15.00 น. หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงานจาก หอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จ.นครนายก จำนวน 23 คน เข้าศึกษาดูงาน และเยี่ยมชม หอสมุดและคลังความรู้ฯ โดยมี นางกัญจนพร ทับทิมเทศ หัวหน้าหอสมุดกลาง นายศิรชีพ ขอนดอก และนายณรงค์ศักดิ์ พัฒนชู ให้การต้อนรับและนำชม ณ อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

ถ่ายภาพ : มนตรี เล้าหะชัย
เขียนข่าว/เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์