หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > ภาพกิจกรรม

หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี พ.ศ. 2559

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00 - 16.00 น. หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี พ.ศ. 2559 ในโครงการ “Big Cleaning Day ร่วมมือ ร่วมใจ ให้องค์กรเป็นห้องสมุดเชิงนิเวศ (Eco Library)” โดย คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้บุคลากรได้ร่วมกันรณรงค์ทำความสะอาดบริเวณรอบอาคารหอสมุดฯ ให้มีสภาพแวดล้อมน่าอยู่ และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของสถานที่ทำงาน และเพื่อเตรียมจัดงานมหิดลบุ๊คแฟร์ และต้อนรับผู้ปกครองที่มาร่วมงานพระราชทานปริญญาบัตรในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้

ถ่ายภาพ : มนตรี เล้าหะชัย
เขียนข่าว/เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์