หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > ภาพกิจกรรม

การแข่งขันกีฬาสี่หน่วยงานประสานสัมพันธ์ ประจำปี 2559

หอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากร ประจำปี 2559 เพื่อสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายระหว่างบุคลากรทุกคณะ/หน่วยงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 ระหว่างเวลา 13.00-17.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ ศาลายา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด ในปีนี้ใช้ชื่อว่า “การแข่งขันกีฬาสี่หน่วยงานประสานสัมพันธ์ ประจำปี 2559” ประกอบด้วย 4 หน่วยงานที่เข้าร่วมการแข่งขันได้แก่ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สถาบันโภชนาการ และบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งเข้าร่วมแข่งขันในปีนี้เป็นปีแรก กีฬาที่ใช้ในการแข่งขัน ได้แก่ เกมโยนไข่ใส่แก้ว VIP วอลเลย์บอลทีมผสม เกมตีกอล์ฟคนจน และการประกวดกองเชียร์ สรุปผลการแข่งขันกีฬา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คว้าถ้วยรางวัลไปครอง อันดับ 2 สถาบันโภชนาการ อันดับ 3 บัณฑิตวิทยาลัย และอันดับ 4 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ถ่ายภาพ : มนตรี เล้าหะชัย ธวัชชัย สิงห์ตาก้อง
เขียนข่าว : ศศิธร วงศ์โพธิสาร
เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์