หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > ภาพกิจกรรม

บุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ฯ ทัศนศึกษาอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ม.มหิดล ศาลายา

บุคลากรหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ทัศนศึกษาอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ โดยมี นางจุฑาธิป แผลงชีบ นักวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับและนำชม เมื่อวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559 ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ข้อมูลข่าว : ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
ภาพถ่าย : มนตรี เล้าหะชัย ธวัชชัย สิงห์ตาก้อง
เขียนข่าว/เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์