หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > ภาพกิจกรรม

พิธีเปิดนิทรรศการ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” จัดโดย ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร หรือการทำบุญ 15 วัน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระราชนิพนธ์ พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร การถวายปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ภาพบรรยากาศภายหลังเสด็จสวรรคต จดหมายเหตุเรื่องราวที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่มหาวิทยาลัยมหิดล และต้นไม้ทรงปลูก การจัดแสดงสื่อวีดิทัศน์เรื่องราวที่น่าประทับใจมากมายเกี่ยวกับพระองค์ท่าน นิทรรศการเขียนคำปณิธานความดี “มหิดลเพื่อเพื่อนมนุษย์” พร้อมทั้งเปิดให้ผู้ร่วมงานรับริบบิ้นเป็นที่ระลึก และร่วมบันทึกลงสมุดแสดงความอาลัย เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยนิทรรศการ กำหนดจัดแสดงถึงวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 นี้ ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา หรือสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://muarms.mahidol.ac.th/kingrama9

ข้อมูลข่าว : เว็บไซต์ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
ภาพถ่าย : มนตรี เล้าหะชัย
เขียนข่าว/เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์