หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > ภาพกิจกรรม

บุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ฯ ทัศนศึกษาอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ม.มหิดล ศาลายา

บุคลากรหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ทัศนศึกษาอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ โดยมี นายอำพล บุญเปล่ง ผู้ปฏิบัติการเกษตร (ผู้ชำนาญงาน) ให้การต้อนรับและนำชม พร้อมทั้งให้ความรู้ในการเยี่ยมชมสวนสมุนไพร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559 ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ข้อมูลข่าว : ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
ภาพถ่าย : มนตรี เล้าหะชัย
เขียนข่าว/เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์