หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > ภาพกิจกรรม

บุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ฯ ทัศนศึกษาอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ม.มหิดล ศาลายา

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 9.00 - 12.00 น. นางอังคณา อินทรพาณิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางสาวลักขณา บำรุงชูเกียรติ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการ นำบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (กลุ่มที่ 4) ทัศนศึกษาอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ โดยมี นายอำพล บุญเปล่ง ผู้ปฏิบัติการเกษตร (ผู้ชำนาญงาน) ให้การต้อนรับและนำชม พร้อมทั้งให้ความรู้ในการเยี่ยมชมสวนสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ภาพถ่าย : มนตรี เล้าหะชัย
เขียนข่าว/เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์