หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > ภาพกิจกรรม

พิธีลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เมื่อวันพุธที่ 28 กันยายน 2559 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับส่วนงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย

ซึ่งการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับหอสมุดและคลังความรู้ฯ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร อธิการบดี และดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ลงนามในข้อตกลงดังกล่าว ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอขอบคุณภาพถ่าย คุณสวัสดิ์ จินเดหวา กองบริหารงานทั่วไป สนง.อธิการบดี
เขียนข่าว/เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์