หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > ภาพกิจกรรม

หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรมสร้างความผูกพันในองค์กร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2559 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความผูกพันในองค์กร ซึ่งภายในงาน มีการประกวดร้องเพลง บทเพลงพระราชนิพนธ์ และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน โดยมี ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นประธาน พร้อมกล่าวอวยพรปีใหม่ ในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2560 และมอบรางวัลแก่คณะทำงานโครงการประกวดสวนมุมสวย ณ บริเวณลานโถง ชั้น 2 อาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯมหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพถ่าย : มนตรี เล้าหะชัย
เขียนข่าว/เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์