หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > ภาพกิจกรรม

ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 35 ปี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 35 ปี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.โสภนา ศรีจำปา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ให้การต้อนรับ ณ โถงภาพวาด หน้าห้องพุทธศิลป์ ชั้น 1 อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพถ่าย : มนตรี เล้าหะชัย
เขียนข่าว/เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์