หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > ภาพกิจกรรม

หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรมอาสา "พับถุงยาจากกระดาษรีไซเคิลเพื่อผู้ป่วยโรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก"

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมอาสา "พับถุงยาจากกระดาษรีไซเคิลเพื่อผู้ป่วยโรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก" ใน "โครงการมหิดลทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน" เพื่อถวายพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ซึ่งมีบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ฯ และบุคลากรจากห้องสมุดคณะ สถาบัน วิทยาลัย ร่วมกิจกรรมทำความดีในครั้งนี้ด้วย จากนั้น เป็นกิจกรรมเพื่อสร้างความผูกพันในองค์กร มีการประกวดร้องเพลง บทเพลงพระราชนิพนธ์ กิจกรรมสอยดาว และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน โดยมี ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นประธาน พร้อมกล่าวอวยพรปีใหม่ ในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2560 และมอบรางวัลแก่คณะทำงานโครงการประกวดสวนมุมสวย ณ บริเวณลานโถง ชั้น 2 อาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2559

ภาพถ่าย : มนตรี เล้าหะชัย
เขียนข่าว/เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์