หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > ภาพกิจกรรม

หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรมอาสา "พับถุงยาจากกระดาษรีไซเคิลเพื่อผู้ป่วยโรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก"

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00 น. หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมอาสา "พับถุงยาจากกระดาษรีไซเคิลเพื่อผู้ป่วยโรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก" ใน "โครงการมหิดลทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน" เพื่อถวายพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เพื่อส่งเสรมให้บุคลากรมีความรัก ความสามัคคีเอื้ออาทรระหว่างเพื่อนร่วมงาน เอื้อเฟื้อต่อชุมชน และสังคมรอบข้าง สร้างเครือข่ายในการสร้างองค์กรและสังคมแห่งความสุข ซึ่งมีบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ฯ และบุคลากรจากห้องสมุดคณะ สถาบัน วิทยาลัย ร่วมกิจกรรมทำความดีในครั้งนี้ด้วย บริเวณลานโถง ชั้น 2 อาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯมหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพถ่าย : มนตรี เล้าหะชัย
เขียนข่าว/เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์