หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > ภาพกิจกรรม

หอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นเจ้าภาพในพิธีทำบุญเดือนเกิด ประจำเดือนกรกฎาคม

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 8.00-8.30 น. ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นเจ้าภาพและประธานในพิธีทำบุญเดือนเกิด ประจำเดือนกรกฎาคม พร้อมด้วยผู้บริหารฯ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป โดยได้ร่วมกันทำบุญ ถวายปัจจัยจำนวน 13,000 บาทพร้อมเครื่องไทยธรรม และร่วมฟังบรรยายธรรม ณ ลานประติมากรรม อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ซึ่งงานทำบุญเดือนเกิดเป็นโครงการที่จัดต่อเนื่องภายใต้การดำเนินงานของวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาของ ม.มหิดล รวมทั้งประชาชนใกล้เคียง ที่เกิดในเดือนกรกฎาคม ได้มีโอกาสทำบุญในสถานที่และเวลาที่สะดวก ซึ่งกิจกรรมทำบุญประจำเดือนเกิดนี้ จะจัดขึ้นทุกวันศุกร์ที่ 4 ของเดือน

ถ่ายภาพ : มนตรี เล้าหะชัย
เขียนข่าว : ศศิธร วงศ์โพธิสาร
เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์