หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > ภาพกิจกรรม

หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดโครงการมหิดลทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรม "หนังสือเปลี่ยนมือ" ในโครงการมหิดลทำความดี ถวายพ่อของแผ่นดิน ตามคำพ่อสอน "หนังสือเป็นออมสิน" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช โดยนำหนังสือที่ห้องสมุดคณะ / สถาบัน ของมหาวิทยาลัยมหิดล รับบริจาค นำมาบริจาคต่อแก่บุคคลผู้สนใจทั่วไป ณ บริเวณทางเดิน coverway ด้านข้างคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และประชาชนทั่วไป เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังมีห้องสมุดคณะ สถาบัน ร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ได้แก่ ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ณ อาคารหอพักอาเซียนเฮ้าส์ ชั้น 1 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน และห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอขอบคุณภาพ : คุณสุรัสวดี ดิษฐสกุล FB ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
ภาพถ่าย : มนตรี เล้าหะชัย
เขียนข่าว/เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์