หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > ภาพกิจกรรม

ผู้อำนวยการหอสมุดฯ ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2559 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุมสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดฯ ร่วมพิธีไหว้ครู วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2559 มีรองศาสตราจารย์สุกรี เจริญสุข คณบดี เป็นประธานในพิธีนำนักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่าและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธี เริ่มจากพิธีสงฆ์ในเวลา 6.30 น. และพิธีไหว้ครูเวลา 8.20 น. คณาจารย์และนักศึกษาพร้อมกันที่มหิดลสิทธาคาร ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ผู้แทนนักศึกษากล่าวนำคำไหว้ครู และนำพานดอกไม้ ธูป เทียน ไหว้ครู จากนั้นกล่าวคำปฏิญาณตน ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทเป็นอันเสร็จพิธี

ถ่ายภาพ : มนตรี เล้าหะชัย
เขียนข่าว : ศศิธร วงศ์โพธิสาร
เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์