หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > ภาพกิจกรรม

ครบรอบวันสถาปนา 30 ปี หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา 30 ปี ในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับอดีตผู้บริหาร บุคลากรของหอสมุดที่ล่วงลับไปแล้วและเพื่อเป็นสิริมงคล สร้างขวัญ กำลังใจ ให้กับบุคลากร ส่วนพิธีการ เริ่มตั้งแต่เวลา 06.00 น. ประกอบด้วย พิธีถวายเครื่องสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บริเวณหอสมุดฯ และนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ตามด้วย พิธีสงฆ์ ตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากร และคณะผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมในพิธี ซึ่งในปีนี้ หอสมุดและคลังความรู้ฯ ขอรับเป็นเงินบริจาคในโครงการ “Giving to Mahidol Libraries” แทนการแสดงความยินดีด้วยกระเช้าดอกไม้ เพื่อนำไปสมทบทุนจัดหาหนังสือ ตำรา อุปกรณ์ สื่อและเทคโนโลยี เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาให้แก่ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

ถ่ายภาพ : มนตรี เล้าหะชัย   ธวัชชัย สิงห์ตาก้อง
เขียนข่าว : ศศิธร วงศ์โพธิสาร
เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์