หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > ภาพกิจกรรม

หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรม Mahidol Library Open House 2016

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Mahidol Library Open House 2016 เปิดบ้านแหล่งเรียนรู้แบบไร้ขีดจำกัด ในงานมหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 4 - วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น. ภายในงานมีกิจกรรม ตะลุย 7 ฐานเกมการเรียนรู้มหาสนุก ให้น้องๆ นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมสนุกกัน ณ อาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ (รายละเอียดกิจกรรม) และเข้าเยี่ยมชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก หอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี นางสาวเพชรดา ฐิติยาภรณ์ หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ และนักศึกษา MU Guide เป็นผู้ให้การต้อนรับและนำชม ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นอกจากนี้ยังมี นิทรรศการ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์" โดยรวบรวมจดหมายเหตุเรื่องราวที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่มหาวิทยาลัยมหิดลพระราชประวัติ พระราชนิพนธ์ พระราชกรณียกิจ เรื่อง "เศรษฐกิจพอเพียง" ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี ให้ได้ชมกันอีกด้วย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

งานมหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล เป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยให้คณะ วิทยาลัย สถาบัน และสำนักต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล จัดแสดงผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักศึกษา นวัตกรรมที่น่าสนใจ ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไป ประวัติความเป็นมาขององค์กร พร้อมทั้งเปิดอาคารเรียน/ห้องปฏิบัติการ เพื่อให้บุคคลที่สนใจเข้าเยี่ยมชมอาคารเรียน/ห้องปฏิบัติการ มีการสาธิต การเรียนการสอนและการแนะนำคณะ สถาบัน วิทยาลัย และสำนักต่างๆ กิจกรรมนี้ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านจะรู้จักคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดลที่สนใจอย่างเจาะลึกและใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น

ข้อมูลข่าว : ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ศาลายานิวส์
ภาพถ่าย : มนตรี เล้าหะชัย FB:Mahidol University Archives and Museums
เขียนข่าว/เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์