หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > ภาพกิจกรรม

พิธีเปิด งานมหิดลบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2559

หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดงานมหิดลบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2559 เพื่อสนับสนุนบรรยากาศการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในช่วงเปิดภาคการศึกษาใหม่ ณ บริเวณอาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน เวลา 11.00 น. โดยมี ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ กล่าวรายงาน พร้อมมอบหนังสือและสื่อการศึกษาแก่ห้องสมุดในชุมชนศาลายาและพุทธมณฑล จำนวน 3 แห่งได้แก่ ห้องสมุดโรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ ห้องสมุดโรงเรียนวัดสุวรรณาราม และห้องสมุดเครือข่ายคลังปัญญาผู้สูงอายุอำเภอพุทธมณฑล มอบเกียรติบัตรพร้อมรางวัลให้กับผู้ที่ได้รางวัลแฟนพันธุ์แท้ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2559 [รายชื่อผู้ได้รับรางวัล]

จากนั้นเยี่ยมชมนิทรรศการงานช่างสิบหมู่ จากวิทยาลัยในวัง บูธหนังสือต่างๆ ที่นำมาแสดงและจัดจำหน่ายในราคาถูกจำนวนกว่า 50 บูธ รวมถึงร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชน : ขนมไทย ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ นวดแผนไทย และ การแพทย์จีนกัวซ่า และผลิตภัณฑ์สมุนไพร จากชมรมผู้สูงอายุพุทธมณฑล

กิจกรรม “เสวนาวาไรตี้” สำหรับปีนี้พบกับ นศพ. มิณทร์ ยงสุวิมล "ติวเตอร์พี่แพร" น.ส.กชรัตน์ ช่องวารินทร์ ทรงกลด บางยี่ขัน บรรณาธิการบริหารนิตยสาร a Day หมอต้น รศ.ดร.น.สพ.จิตรกมล ธนศักดิ์ และพญ. คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.li.mahidol.ac.th/mubookfair/

ถ่ายภาพ : มนตรี เล้าหะชัย ศกล มงคลเนตร มารุต คล่องแคล่ว
เขียนข่าว : ศศิธร วงศ์โพธิสาร
เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์