หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > ภาพข่าวกิจกรรม

ตัวแทนฐานข้อมูล OCLC เข้าพบผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. บริษัท AMS ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัท OCLC Online Computer Library Center, Inc. ในประเทศไทย เข้าพบผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ และหัวหน้าห้องสมุด/คณะ/สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อร่วมพูดคุยและหารือถึงปัญหาการเข้าใช้ OCLC พร้อมทั้งแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ของ OCLC ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

ถ่ายภาพ : มนตรี เล้าหะชัย
เขียนข่าว/เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์