หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > ภาพกิจกรรม

ผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์ห้องสมุด (ครั้งที่ 5) ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ม.มหิดล

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ และนางสาวพรจิตต์ หมีงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 5 ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก โดยมีนายแพทย์นิมิตร ทองพูลสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เป็นประธานในพิธี และแพทย์หญิงอัมพร กรอบทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้ด้วย การจัดงานมีขึ้นระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2559 ณ ลานกิจกรรมชั้น G ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ม.มหิดล
ถ่ายภาพ : มนตรี เล้าหะชัย
เขียนข่าว : ศศิธร วงศ์โพธิสาร
เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์