หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > ภาพกิจกรรม

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมถวายความจงรักภักดี ในโอกาสมหามงคล “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมถวายความจงรักภักดี ในโอกาสมหามงคล “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ นี้ ผู้บริหารและบุคลากรหอสมุดฯ พร้อมใจกันใส่เสื้อเหลืองเพื่อรวมพลังถวายความจงรักภักดี พร้อมทั้งร่วมลงนามถวายพระพรชัย นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาพระบรมฉายาลักษณ์ ตราสัญลักษณ์ธงชาติ และประดับธงตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ตามอาคารและรวบรวมพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดทำนิทรรศการเพื่อเทิดพระเกียรติ ตามห้องสมุดคณะ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอขอบคุณภาพ : มนตรี เล้าหะชัย วนิดา จิระเดชากร หส.คณะเทคนิคการแพทย์ หส.สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน หส.สถาบันวิจัยประชากรและสังคม หส.คณะเภสัชศาสตร์ และ
หส.ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
เขียนข่าว : ศศิธร วงศ์โพธิสาร
แต่งภาพ/เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์